Skip to the content.

Møte ni i FHIR fagforum

FHIR fagforum (FFF) er et åpent forum om bruk og implementering av HL7 FHIR i Norge. FFF er åpent for alle.

Agenda Tema FHIR Prosjekter

  1. Velkommen og presentasjonsrunde (alle skriver i chatten hvor de kommer fra + aktuell erfaring/prosjekt), Thomas T Rosenlund, Direktoratet for e-helse (5 min)
  2. Informasjon fra HL7 Norge, Øyvind Aassve, Sykehuspartner (5 min)
  3. FHIR ny timetjeneste på HelseNorge. Prosjekt Mine timeavtaler (HSØ/NHN) presenterer ved Tore Bjerke Sykehuspartner og Øyvind Aassve, Sykehuspartner (40 min)
  4. Skyløsninger, standardiserte integrasjonsgrensesnitt og variabeldefinisjoner, Einar Martin Aandahl og Odd Christian Landmark, Ledidi AS (20 min)
  5. NILAR status på FHIR arbeidet, Annebeth Askevold, Direktoratet for e-helse og prosjektdeltaker fra NHN (30 min)
  6. Julequiz
  7. Eventuelt

Oppkobling til møte

Koble opp til Teams møte

Kalender

ical møteinkalling

Påmelding er ikke nødvendig.