Skip to the content.

FHIR fagforum

FHIR fagforum er en møteplass for aktører i eller tilknyttet norsk helsesektor. Formålet er å dele erfaringer og bidra til kompetanseheving på HL7 FHIR blant helseaktører, leverandører og offentlige virksomheter som arbeider med samhandling ved hjelp av HL7 FHIR.

Møteplan

Dato Tidspunkt Agenda Referat
2020-11-04 1300-1400 Møte #1 med virtuelt kickoff Referat møte #1
2020-12-16 1300-1500 Møte #2 Profilering og publisering Referat møte #2
2021-01-27 1300-1500 Møte #3 Legemidler og medikasjon Referat møte #3
2021-03-10 1300-1500 Møte #4 Behandlingsplan/CarePlan Referat møte #4
2021-04-21 1300-1500 Møte #5 SMART on FHIR Referat møte #5
2021-06-02 1300-1500 Møte #6 Terminologi on FHIR Referat møte #6
2021-09-01 1300-1600 Møte #7 Infrastruktur, servere, klienter, rammeverk Referat møte #7
2021-10-20 1300-1500 Møte #8 Build pipeline for Implementation Guide + bruk av Spark FHIR server Referat møte #8
2021-12-01 1300-1500 Møte #9 Prosjektpresentasjoner, Presenter DITT prosjekt! Referat møte #9
2022-02-02 1300-1500 Møte #10 Legemidler og medikasjon  
2022-03-16 1300-1500 Møte #11 HL7 International og HL7 Norge  
2022-05-11 1300-1500 Møte #12 Terminologi on FHIR  

Push varsler

Ønsker du pushvarsler om møtene i FHIR fagforum?
Gå til HL7 Norge og meld deg på info@hl7.no

Avstemningen er avsluttet ‘FHIR fagforum’ er valgt
Alle kunne stemme eller komme med egne navneforslag. Avstemning foregikk i issue #52

Forslag til mandat

Mandat for FHIR fagforum

Samarbeid

Sidene drives i samarbeid mellom Direktoratet for e-helse og HL7 Norge.

Spørsmål? Lyst til å bidra? Ta kontakt!